Makay Miklós: élő kapcsolatot szeretnénk a pálya szereplői között

2020. 05. 11.

Javítani kell a szaporítóanyag-termesztés színvonalán
 

 

Február utolsó hetében Érd Elvira majorban került  sor arra a gyümölcstermesztési szakmai konferenciára,  amit   a NAIK­MKSZN (Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit) Kft. a TÉSZ­ÉSZ Nonprofit Kft. együttműködésé­ vel szervezett. Ez alkalommal bemutatkozott a Gyümölcsösért Szaktanácsadói Munkacsoport, tájékoztattak az MKSZN Kft. által beruházott Növénykárosító Diagnosztikai Laboratórium munkájáról, és felkért előadások hangzottak el gyümölcstermesztési és növényvédelmi témákban.

Február utolsó hetében Érd Elvira majorban került  sor arra a gyümölcstermesztési szakmai konferenciára,  amit   a NAIK­MKSZN (Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit) Kft. a TÉSZ­ÉSZ Nonprofit Kft. együttműködésé­ vel szervezett. Ez alkalommal bemutatkozott a Gyümölcsösért Szaktanácsadói Munkacsoport, tájékoztattak az MKSZN Kft. által beruházott Növénykárosító Diagnosztikai Laboratórium munkájáról, és felkért előadások hangzottak el gyümölcstermesztési és növényvédelmi témákban.

Élő kapcsolatot a pálya szereplői között!

Dr.   Preininger   Évának,   a   NAIK Gyümölcstermesztési   Kutatóintézet igazgatóhelyettesének      köszöntője után  Makay  Miklós,  az  MKSZN  Érd Elvira  majori  telepvezetője  beveze- tőjében  elmondta,  hogy  az  elmúlt évben  néhány  céges  és  független szaktanácsadó   kollégával   arra   az elhatározásra  jutottak,  hogy  mega- lakítják  az  MKSZN  Gyümölcsösért Szaktanácsadói   Munkacsoportot   a gyümölcstermesztők       termesztési, technológiai  problémái  megoldásá- nak  elősegítésére .  Céljuk,  hogy  élő kapcsolat jöjjön létre a gyakorlati ta- pasztalattal  rendelkező  termesztők, a termékinformációkat  átadó  gyártók és forgalmazók, továbbá a szak- értők, a kutatás művelői között .

Miben  segíthetik  a termesztőket?

A gyümölcstermesztést számos hát-rányos tényező sújthatja, pl . a hozott és szerzett betegségek, az állati kártevők, a tápanyag-szolgáltatási zavarok és legkülönfélébb stresszhatások . A hozott betegségek a vírusokkal, baktériumokkal, fitoplazmákkal vagy gombákkal fertőzött faiskolai ültető anyaggal kerülnek a gyümölcsösbe, s kártételük rendszerint nem azonnal, hanem néhány év múltán nyilvánul meg . Mivel a faiskolai szaporítóanyagok egészségi állapotában alapvető fontosságúak a vírusbetegségek, ill. az ezektől való mentesség, ezért történelmi visszapillantást tett a hazánkban korábban folytatott ez irányú munkára . Felidézte Dr. V. Németh Mária tudományos munkásságát, aki az 1955-1980 közötti időszakban a gyümölcsvírusok kimutatására szolgáló tesztelési módszerek kifejlesztésével és alkalmazásával, továbbá 10 gyümölcsfajon 52 vírus- és fitoplazmás betegség  leírásával múlhatatlan érdemeket szerzett a hazai növényvirológiában. Munkásságával a magyar gyümölcsvirológia Európa és a világ élvonalába emelkedett . Nagy jelentőségű volt az az 1977. évi MÉM miniszterhelyettesi koordinációs értekezlet is, amelyen döntöttek az országos vírusmentesítési program meghirdetéséről . En- nek hátterében az a felismerés állt, hogy a vírusmentesség éppen olyan alapvető minősítési kritérium,  mint a biológiai értéktöbblet . A gyümölcs szaporítóanyag előállításának növény-egészségügyi rendszerében a későbbi években is további mérföldkövek (új ellenőrzési vizsgálati módszerek, legkorszerűbb diagnosztikai technikák bevezetése stb.) jelezték a folyamatos fejlődést .

Napjainkra  a helyzet azonban jelentősen megváltozott . A növényvédelmi szervezet 1990 utáni leépülése, majd a 2004-es EU-csatlakozás fokozatos visszalépésekkel,  piacvesztéssel, a gyümölcsfajták vírusmentesítési bázisainak elhalásával, s mindezek eredőjeként  a külföldi ültető-  és szaporítóanyag masszív beáramlásával járt és jelenleg is jár együtt. Az előadó szerint a gyümölcs szaporítóanyag-előállításban a technikai elvárások komplexitása, és a piaci versenyhelyzetre adandó válasz  egy új szakmai, társadalmi konszenzus megteremtésével képzelhető csak el. Ideje lenne elgondolkodni, mi lenne fontosabb: állami finanszírozás kereteiben tartani a gyümölcsnemesítést egy olyan rendszerben, amely nem képes a szellemi produktumot  (az új fajtát) a mai kornak megfelelően piacra  juttatni,  vagy  megpróbáljuk a meglévő világhírű fajtáink megőrzését, az ezekből létrehozott törzsültetvények újraindítását a legmodernebb vírusmentesítési eljárásokkal, ágazati és állami finanszírozással.

Az előrelépés érdekében

az MKSZN az útkeresésen túl a faiskolai termékfejlesztés céljából egy vizsgálati laboratórium felállításával pár évvel ezelőtt kezdeményező szerepet is vállalt . Az új laboratórium létesítésével céljuk a saját faiskolai növényállományaik szűrése, a szemzéssel vagy oltással átvihető betegségek terjedésének megelőzése. Szándékaik szerint szántóföldi kultúrákban is vállalnak virológiai tömegteszteléseket. Távolabbi céljaik között említette a szaktanácsadói munka támogatását is, a növényvédelmi laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatással .

Kártevő gyümölcslegyek

A   gyümölcstermesztésben  jelentős néhány gyümölcslégy fajról, így az  európai cseresznyelégyről, az amerikai  keleti cseresznyelégyről,  a dióburok-fúrólégyről és a homoktövis-légyről  nyújtott  ismertetést  Tóth Mikós akadémikus (ATK Növényvédelmi Intézet) és Dr. Voigt Erzsébet ny. tudományos főmunkatárs közös előadása. E fajok morfológiailag látszólag nagyon hasonlóak, meghatározásuk többek között a szárnyuk eltérő rajzolata   alapján   lehetséges. Tóth Miklós  az  előrejelzésükre, rajzásmegfigyelésükre szolgáló csapdázási eljárást ismertette . E célra mind a négy faj esetében a zöldessár- ga színű, ún . Csalomon palást csap- da használható, amit a jobb fogás ér- dekében csalogató anyaggal, de nem ivari feromonnal, hanem táplálkozá- si csalétekkel is kiegészítettek .

Megállapították, hogy a csapdázás sikerében jelentősége van a színin- gernek: a zöldessárga színű (PALz) csapdák háromszor annyi  cseresz- nyelegyet fogtak, mint az  élénksár- ga színűek (PALs) . A kísérletekben az is beigazolódott, hogy a legna- gyobb fogásszámot  mindegyik faj esetében a színinger és a csalétek együttes alkalmazása eredményezte . Az sem mindegy,  hogy a csapdákat a fa koronájában milyen magasság- ban helyezzük el: mind az európai, mind az amerikai cseresznyelégy  és  a dióburok-fúrólégy esetében a leg- több imágót a 6 méter magasságban lévő csapdák fogták, a 4 m-en lévők ennek csak tizedét, és a 2 m magasan elhelyezettek pedig csak igen keveset. A csapdák fogásának, a rajzáskövetésnek és így a védekezés idejének eldöntéséhez  elengedhetetlen a csapdák folyamatos ellenőrzése és az adatok regisztrálása . A hetenkénti átvizsgálás nem elegendő, legalább 2-3 naponként meg kell számlálni a fogott imágókat, hogy a rajzás menetéről elfogadható képet kapjunk .

Dr.  Voigt  Erzsébet  a  gyümölcslegyek   rajzásáról   szerzett megfigyeléseket   és   tapasztalatokat   tárta   a hallgatóság  elé, rámutatva  az  ezzel kapcsolatos  egyes  tévhitekre  is .  Az európai  cseresznyelégy  (Rhagoletis cerasi)  rajzása  hazánkban  általában május   közepén   –   utolsó   hetében kezdődik  (Csalomon  PALz  csapdák fogásai),   június   elején   tetőzik,   de utána bár csökkent egyedszámban – a hónap végéig, júliusig is elhúzódhat . Ez a rajzásmenet a közepes érésű cseresznye és a korai meggy fajtákat érinti  leginkább, a  kártétel e fajtacsoportokban okozhat érzékeny piaci veszteséget . Egyes közleményekkel szemben, amelyek április végi rajzásról is beszámolnak, a 2001 és 2007  között végzett módszeres rajzásmegfigyeléseikben május 10. előtt soha nem észlelték az imágókat (más légyfajok, pl . a kétnemzedékes zellerlégy esetében ez előfordulhat) . 2006 óta ismert hazánkban az amerikai keleti cseresznyelégy (Rha- goletis cingulata), amelyet már az első évben nagy egyedszámban fogtak, ezért elképzelhető, hogy már korábban is jelen volt. Rajzása termő cseresznye ültetvényben 3-4 héttel később kezdődik, mint az európai cseresznyelégyé, tehát a két kártevő folyamatos veszélyt jelent . A két cseresznyelégy fajjal végzett csapdázási kísérletekben és megfigyelésekben azt találták, hogy az amerikai cseresznyelégy a természetben valószínűleg szívesebben keresi a sajmeggyet (pl . erdőszéleken, szántóföldi vegyes cserjesorokban, sövényekben), mert itt mindig megtalálható volt, de ugyanakkor a meggytermesztésre is veszélyes, különösen a rázógépes betakarítás után a fán maradó gyümölcsök révén .

A   dióburok-fúrólégyre  (Rhagoletis completa) térve elmondta, hogy jelenléte 2011 óta igazolt Magyarországon, kezdetben csak az ország nyugati megyéiben károsított, de 2017 óta rohamos elterjedéséről van tudomásunk. Példaként bemutatta a 2019.évi Érd Elvira majori meglepő rajzásadatokat, amely szerint a csapdák július közepétől október közepéig fogták a kártevő egyedeit, annak ellenére, hogy a diószüret már szeptemberben lezajlott . Mindez jelzi a hatásos védekezés rendkívüli nehézségét is (függetlenül a hatóanyag-kivonásoktól), mert a kártevő három hónapig jelen van a gyümölcsösben, legnagyobb egyedszámban augusztusban és szeptemberben. Ebben az időszakban ismételt védekezésekre van szükség ellene a NÉBIH által engedélyezett  növényvédő szerekkel, és ez már kérdésessé teheti a gazdaságos termesztést, különösen akkor, ha más okok miatt csupán fél termésre számíthatunk.

Hangsúlyozta, hogy e kártevő lárvái, a nyüvek mindig a zöld burok és a csonthéj között rágnak és károsítanak, s tévhit, hogy a gyümölcs belsejébe is behatolnak. A dióbél elszíneződését, megbarnulását nem a dióburok-fúrólégy lárvái, hanem a diót károsító gombás és baktériumos betegségek okozzák. Ezek fertőzése már a dióburok-fúrólégy rajzása előtt bekövetkezik, aminek tünetei barnuló foltok formájában már júniusban láthatók a leveleken és a termés zöld burkán. Az előadó arról is tudósított, hogy a dióburok-fúrólégy ellen kísérletek folynak csalogató anyagként szolgáló fehérje-hidrolizátum + inszekticid kombinációkkal .

A rügydifferenciálódásról

A gyümölcsfajok virágrügyfejlődéséről és a szakaszos terméshozásról (alternancia)  kaphattunk  képet  Dr. Szalay László egyetemi docens (SZIE Kertészettudományi    Kar)    előadásából.  A  termés  alapját  jelentő  virágrügyek   kialakulása,   differenciálódása  a  vegetációs  időben,  a  gyümölcsfajoktól    függően    májusban, júniusban  vagy  júliusban  kezdődik el, és több hónapig tartó, hosszú folyamat . E folyamat szakaszai: az előnyugalom,   amelyet   gyors   fejlődés jellemez és az őszi lombhullásig tart; a  mélynyugalom,  amelyben  lassú  a szöveti  fejlődés,  és  a  növénynek  bizonyos hideghatáson kell átesnie; az ezt követő kényszernyugalom fázisában ismét gyorsabb a virágrészek továbbfejlődése . Mikroszkópos metszetek látványos fotóival szemléltette az egyes szakaszokban végbemenő fejlődési folyamatokat, a virág alkotórészek kialakulását, amelyek rendszerint az őszi lombhullás idejére lesznek felismerhetők a metszetekben . A mélynyugalmi időszak elmúltáról és a kényszernyugalmi fázisba lépésről a tél végén begyűjtött és vízbe állított termővesszők hajtatásával, valamint laboratóriumi szövettani vizsgálatokkal győződhetünk meg .

Az optimális virágrügyfejlődés feltételei a vegetációs időben a növények jó kondíciója, a megfelelő víz- és tápanyagellátás, elegendő fény  és  a kedvező hőmérséklet . A mélynyugalom alatt a hidegigénynek, míg a kényszernyugalomban a meleg hőigénynek kell teljesülnie, ami fajonként és fajtánként is eltérő .

A virágzás folyamatáról szólva elhangzott, hogy az alma virágzata bogernyő, amelyben először a középen álló virág (királyvirág)  nyílik ki, majd utána a szélen elhelyezkedők . Ennek ismerete az esetlegesen tervezett vegyszeres termésritkítás időzítése miatt fontos . A körtének fürtvirágzata van, amelyben a szélső virágok nyílnak előbb, s a középső legkésőbb . A kajszinál és őszibaracknál egy virágrügyben egy virág fejlődik; a cseresznye, meggy és a szilva esetében egy virágrügyből 2-3 virág, amelyek nagyjából egy időben nyílnak ki . A virágzás utáni gyümölcsfejlődés ismét egy hosszú időszak, ami a terméséréssel ér véget . A gyümölcsök kialakulása tehát a rügydifferenciálódás kezdetétől az érésig két vegetációs cikluson át tart .

Részben  ebben  a  hosszú  folyamatban keresendők a szakaszos terméshozás (az alternancia) okai is . Ugyanis, mint mondta, különösen az almagyümölcsűek esetében  nyáron két év termése van a fán: a szemmel látható, ez évi termés, és a jövő évi a virágrügyekben . Ha a sok gyümölcs miatt az ez évi terhelés túl nagy, akkor kevesebb tápanyagkészlete és energiája marad a fának a fejlődő, differenciálódó virágrügyek kifejlesztésére, és következő tavasszal kevesebb termőrügy, kevesebb virág és termés lesz a következmény.  Ugyanakkor a csökkent termés nyomán több energia és tápanyag marad a termőrügyek differenciálódására, és a folyamat ismétlődik . Ez a fiziológiai folyamat akkor is végbemegy, ha a rügydifferenciálódás és az adott évi termés érésének időbeli átfedése (pl . kajszi vagy korai őszibarack fajtáknál) rövid ideig tart . Az alternancia kialakulásában emellett szerepük van a növényi hormonoknak is: a gibberellinek és az auxinok gátló, míg a citokininek pozitív hatást fejtenek ki a virágrügyek differenciálódására .

Kitért a gyümölcshullás jelenségére is, amely egy önszabályozó folyamat, s amelyben a gyümölcsfejlődés és növekedés  megtermékenyítés utáni fázisai és a növényi hormonok játszanak szerepet . Ezek hatására pl . alma esetében ún . tisztuló hullásról, júniusi, majd szüret előtti hullásról beszélünk . Végül szólt a termésszabályozás lehetséges  módjairól  is . Ezek: a metszés, a metszést kiegészítő eljárások (pl . lekötözés), a virágritkítás, a termésritkítás, ill . a kötődés fokozása, ha szükséges .

A  program  további  előadásaiban Szentpéteri Tamás független szaktanácsadó (Fruttamas Kft.) a metszés szerepéről,  a  korona  helyes  kialakításáról  és  a  metszési  hibák  elkerülésének  módjairól  szólt .  Dr.  Parádi István egyetemi docens (ELTE) a fagy okozta stressz növényélettani alapjait ismertette .

Az előadások között, ill . azt követően a rendezvényen közreműködő gyártó és forgalmazó cégek: az Agrometry, a Biolchim, a Malagrow, a Profeed, a Sumi Agro és a Syngenta szaktanácsadói vagy területi képviselői rövid kiegészítéseikkel, hozzászólásaikkal – technológiai javaslataikat vagy fejlesztési eredményeiket ismertetve – csatlakoztak az elhangzottakhoz . A gyümölcsfajok igen eltérő stresszhelyzetének  és tápanyagigényeinek a tudatában elmondható, hogy a különböző készítmények cégek által tett rövid bemutatása az adott növényélettani környezetben hozzásegíti a termelőt a helyes választáshoz, hogy mit, mikor és hogyan alkalmazzon a gyümölcsösében a remélt eredmény elérésének érdekében.

 

(Forrás: www.agroforum.hu)