A118

Virágzás, termékenyülés Középkorai, nőelőző virágzású, más hazai fajták porzófajtájaként számításba vehető. 
Termőképesség Közepes, vagy kissé korai fakadású, kissé fagyérzékeny, rendszeresen bőtermő.
Érés ideje Szeptember 10-től a hónap végéig érik.
Gyümölcs jellemzői Diója a német Nr. 120-as fajta diójára hasonlít, de színe sötétebb. 35 mm-es, a bél aránya 45 %. A bél íze kissé fanyar.
Fa jellemzői Eredete az A 117 fajtáéval azonos. Fája igen erős növekedésű, feltörekvő korona alakú. Betegségeknek ellenálló. Homoktalajon is jól fejlődik. (http://dioskonyv.bionuss.eu/)

 

Alsószentiváni 117

Virágzás, termékenyülés Hímelőző. Együtt virágzik az Alsószentiváni 118, Pedro és Tiszacsécsi 2 nőt előző fajtákkal.
Termőképesség: Bőtermő, a hajtások átlag 45 % -a rakódik be terméssel Korán termőre fordul.
Érés ideje Szeptember harmadik dekádja.
Gyümölcs jellemzői kb. 36 mm átmérőjű, héja kissé barázdált világosbarna színű, a bél színe sárgásbarna, jó ízű. Béltartalma 48-51%. Könnyen törhető és tisztítható. Olajtartalma magas: 65 %. Fehérjetartalma: 18%.
Fa jellemzői Erős növekedésű, edzett. Fiatalon feltörekvő, később terülő koronát nevel. Gyors növekedésű. A termővesszők oldalrügyei nem hoznak nővirágot, így főként a csúcsrügyön terem.
Telepítési javaslat Államilag minősített fő árufajta 1976 óta.Valamennyi termesztőtájra javasolható fajta.

 

Alsószentiváni kései® A117-31

Virágzás, termékenyülés Kései virágzású, hímelőző. Kölcsönösen porozzák egymást a Bonifác nevű fajtával.
Termőképesség Igen bőtermő, korán termőre fordul.
Érés ideje Középidejű, szeptember második és harmadik dekádja.
Gyümölcs jellemzői Átmérője kb. 38 mm. Héja tetszetős sima, világos színű. Könnyen törhető és tisztítható. Héjas és béldiónak is kiváló.
Fa jellemzői Erős növekedésű, feltörekvő ritka koronát nevel, határozott központi tengellye. Nagyon későn fakad, ezért a késő tavaszi fagyok kevésbé veszélyeztetik. 25-35 %-ban oldalrügyön is terem.

 

Bonifác® A117-15

Virágzás, termékenyülés Nagyon kései, nőelőző. Kölcsönösen porozzák egymást az Alsószentiváni kései fajtával.
Termőképesség Bőtermő. Hamarabb termőre fordul és többet terem, mint az Alsószentiváni 117.
Érés ideje Október első dekádja.
Gyümölcs jellemzői Héjas állapotban kissé elmarad az anyafajtáétól, tisztított bélminősége viszont kissé megelőzi. Átmérője kb. 34 mm, béltartalma 48%. Könnyen törhető és tisztítható.
Fa jellemzői Közepesnél gyengébb növekedésű. Sűrűgömb alakú koronát nevel erős központi tengellyel. 50%-ban oldalrügyön is terem.

 

Milotai 10

Virágzás, termékenyülés Együtt virágzik a Tiszacsécsi 2, Alsószentiváni 118 és Pedro nőt előző fajtákkal.
Termőképesség Igen bőtermő, a hajtások átlag 53%-ban rakódnak be terméssel. Korán termőre fordul.
Érés ideje Szeptember vége.
Gyümölcs jellemzői 35 mm átlag átmérőjű, gömb alakú. Héja sima, tetszetősen rajzolatos, sárgásbarna, a bél világos sárga, jó ízű, béltartalma 47-52%. Könnyen törhető és tisztítható. Olajtartalma magas: 68,4%, fehérjetartalma: 17,7%.
Fa jellemzői Középerős növekedésű, fiatalon feltörekvő, idősebb korban félgömb alakú. Termővesszői 20-25%-ban oldalrügyeken is hoznak nővirágot.

 

 

Milotai bőtermő M10-9

Rügyfakadási ideje kései - a diókihajtás 18-21. napján - a termésbiztonsága az anyafajtáénáál kedvezőbb.
Virágzás, termékenyülés Hímelőző, kölcsönösen porozzák egymást a Milotai 10-14-es nőelőző virágzású fajtával
Termőképesség Átlag 57%-os oldalrügyön termő képessége következtében termőre fordulása nagyon korai és bőtermő 
Érés ideje: Szeptember 3. dekádja
Gyümölcs jellemzői Nagy, vállas, világos színű, tetszetős sima héjfelületű. Árúértéke megközelíti a kiemelkedő minőségű Milotai 10 anyafajtát. Könnyen törhető és tisztítható
Fa jellemzői Közepes növekedési erélyű. Feltörekvő, ritka, hengeres alakú koronát nevel.

 

Milotai intenzív M10-37

Virágzás, termékenyülés Nőelőző, kölcsönösen porozzák egymást a Milotai bőtermő hímelőző fajtával. 
Termőképesség Közel 60%-os oldalrügyön termő képessége következtében egyike a legkorábban termőre forduló, potenciálisan a legbővebben termő új fajtáknak.
Érés ideje Október első dekádja
Gyümölcs jellemzői Nagy, tetszetős, világos színű, árúértéke úgy a héjas, mint dióbél formájában eléri a származtató Milotai 10-es minőségét. Hátránya dióbakteriózis érzékenysége, így a kiemelkedő teljesítőképessége csak hatékony növényvédelemmel érhető el.
Fa jellemzői

Közepesnél gyengébb növekedési erélyű, sűrű gömb alakú koronát nevel.

 

Milotai kései® M10-14

Virágzás, termékenyülés Nőt előző, kölcsönösen porozzák egymást a Milotai Bőtermő hímet előző fajtával. 
Termőképesség nagyon bőtermő, korán termőre fordul. 
Érés ideje Későn, október közepén érik. 
Gyümölcs jellemzői átmérője kb. 38 mm. Sima felületűm tetszetős héjú. Áru értéke héjasan elmarad, a tisztított bél minősége felülmúlja a Milotai 10 anyafajtát. 
Fa jellemzői

Középerős növekedésű, kezdetben feltörekvő, termőkorban szétterülő, kevés metszéssel is ritka koronát nevel. Átlag 60 %-ban terem az oldalrügyeken. Vesszői korán beérnek.

Tiszacsécsi 2

Virágzás, termékenyülés Nőelőző virágzású, ezért más hazai fajták porzójaként számításba jöhet.
Termőképesség Termőképessége magas, 25-35 %-ban oldalrügyön is terem.
Érés ideje Tenyészideje hosszú, szeptember közepén-végén érik.
Gyümölcs jellemzői Diója kisebb-közepes méretű, 30-31 mm-es, középvastag, kemény héjjal. Könnyen törhető, tisztítható, bélminősége kiváló. A bél aránya 45-46 %.
Fa jellemzői Erőteljes fiatalkori fejlődése, jó törzsnevelése miatt erdészeti célú használatra is az egyik legjobb fajta. Egyenletes magcsírázása és csemetefejlődése faiskolai alanynevelésre is értékessé teszi. Fája erős növekedésű, feltörekvő, jó törzsnevelő. Viszonylag gyengébb talaj- és termőhelyi viszonyok között is jó növekedésű, szárazságtűrő.(http://dioskonyv.bionuss.eu/)

 

Tiszacsécsi 83

Virágzás, termékenyülés Virágzása hím-előző, a hím- és a nővirágok részlegesen együtt nyílnak. Kölcsönösen együttvirágzik a T 2, A 118 és a Pedro fajtákkal, amelyek porzófajtái lehetnek. Porzófajta egyébként nem szükséges melléje, termékenyülés nélkül is hoz 30 %-ban termést, tehát apomiktikus képessége kielégítő.
Termőképesség Termőre fordulása korai. Rendszeresen, bőven terem, 25-30 %-ban oldalrügyön is. Optimális hazai viszonyok között a legnagyobb terméshozamú fajta, a Milotai 10-esnél többet terem. A hajtások átlag 60 %-ban rakódnak be terméssel.
Érés ideje Közepes-kései érésű, szeptember végén, október elején érik (szept. 25-okt. 2.)
Gyümölcs jellemzői

Diója 32-34 mm-es. Héja kissé barázdált, világosbarna. A varrat enyhén csavarodott. Könnyen törhető és tisztítható. A bél aránya 48-53 %, színe világos sárgásbarna, nagyobb tömegben enyhe lilás beütéssel, igen jó minőségű. Olajtartalma magas, 68,5 %, fehérjetartalma 18,1 %.

Fa jellemzői Vad alanyon növekedése erős, fekete dió alanyon a közepesnél gyengébb. Koronája oszlopos, szétterülő. Termőre fordulása korai. Rendszeresen, bőven terem, 25-30 %-ban oldalrügyön is. Optimális hazai viszonyok között a legnagyobb terméshozamú fajta , a Milotai 10-esnél többet terem. A hajtások átlag 60 %-ban rakódnak be terméssel. Rügyfakadása kései, ezért termésbiztonsága jó.