MKSZN jelentés éves szakreferens tevékenységről 2019

MKSZN jelentés éves szakreferens tevékenységről 2019

Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft

1225 Budapest Nagytétényi út 306 Baracsi Béla ügyvezető részére

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

2019. éves jelentés

Készítette: Fenyvesi István

Adalex Team Kft

Nyíregyháza - 2020. 05. 25.

1 - Oldal

 

Bevezető

A megbízó az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/B. § és a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 7/A. § alapján energetikai szakreferens foglalkoztatására kötelezett. A közöttünk érvényben lévő szerződés alapján minden hónapban, az aktuális hónapot követő hónap 20-ig jelentést kell készítenünk a megbízó energiafelhasználásáról, az elvégzett tevékenységekről és a megbízó által elvégzett energetikai fejlesztések hatékonyságának kimutatásáról és figyelemmel kíséréséről.

A jelentés a megbízó által biztosított adatok alapján készült, az adatok esetleges pontatlanságáért, vagy megbízhatóságáért felelősséget nem vállalunk.

Az adatelemzéseket a megbízó által biztosított adatokat alapul véve, szintén a megbízó által alkalmazott fajlagos értékek számításával végeztük el. Az elemzés havi bontásban készült, amely során a fajlagos értékek összehasonlításra kerültek a megbízó által meghatározott ETM -ekkel. Továbbá a kiugró értékek összehasonlításra kerültek az előzőév hasonló időszakában lévő fajlagos értékekkel. Továbbá elemzésre került a teljes energiafelhasználás, összehasonlítva az előzőév hasonló időszakában történt energiafelhasználásával.

A célokat és a tervezett fejlesztéseket a készültségi állapota alapján értékeltük, a megvalósult fejlesztéseket pedig az energiafelhasználás csökkenése és a hatásfok növekedése alapján értékeltük.

2 - Oldal

 

Általános adatok

Év

Energiahordozó megnevezése

Mennyiség (kWh)

2018

földgáz

674 024 kWh

gázolaj

504 601 kWh

motorbenzin

0 kWh

PB

9 801 kWh

villamos energia

0 kWh

villamos energia

741 435 kWh

villamos energia

0 kWh

Összes felhasználás:

1 929 861 kWh

2019

földgáz

591 557 kWh

gázolaj

553 951 kWh

motorbenzin

2 154 kWh

PB

4 600 kWh

villamos energia

736 472 kWh

Összes felhasználás:

1 888 734 kWh

 

Teljes energiafelhasználás (aktuális + bázis év):

3 818 595 kWh

3 - Oldal

 

 

Energiahordozó megnevezése

Mennyiség (kWh)

földgáz

591 557 kWh

gázolaj

553 951 kWh

motorbenzin

2 154 kWh

PB

4 600 kWh

villamos energia

736 472 kWh

Összes energiafelhasználás:

1 888 734 kWh

4 - Oldal

 

Összesítő éves adatok

Épület részterület energiafelhasználása

Energiahordozó megnevezése

Naturális mennyiség

Mennyiség (kWh)

Üvegházhatású gázkibocsátás (CO2)(t)

villamos energia

74 142,20

74 142 kWh

27,08

földgáz

56 525,00

591 557 kWh

107,82

Összesen:

665 699 kWh

134,89

Technológia részterület energiafelhasználása

Energiahordozó megnevezése

Naturális mennyiség

Mennyiség (kWh)

Üvegházhatású gázkibocsátás (CO2)(t)

villamos energia

662 329,78

662 330 kWh

241,88

Összesen:

662 330 kWh

241,88

Szállítás részterület energiafelhasználása

Energiahordozó megnevezése

Naturális mennyiség

Mennyiség (kWh)

Üvegházhatású gázkibocsátás (CO2)(t)

gázolaj

56 623,22

553 951 kWh

144,50

PB

360,00

4 600 kWh

1,04

motorbenzin

220,17

2 154 kWh

0,49

Összesen:

560 705 kWh

146,04

Végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények

A tárgyévben nem történt energiahatékonyságot érintő fejlesztés, üzemeltetést érintő változás.

Energiahatékonysági oktatás, szemléletformálás

A tárgyévben nem történt energiahatékonyságot érintő oktatás, szemléletformálás

5 - Oldal